המרכז הרפואי לבריאות הנפש באר-יעקוב נס ציונה מב``ן - שב``ס והמערך הקהילתי
צור קשר מסלולי הגעה ספריה רפואית ארועים חדשות קישורים דף הבית
מחלקות אשפוז מב`ן שב`ס מחלקות אשפוז קמפוס נס ציונה מחלקות אשפוז קמפוס באר יעקוב
אגודת הידידים מרפאות חוץ המערך הקהילתי מרפאות חוץ באר יעקוב נס ציונה
הוסטל ניצולי שואה יחידות מנהליות רפואיות יחידת המחקר
קרמינולוגים
גלריית תמונות יצירת קשר הצוות אודות
קרמינולוגים

 

הקרימינולוגים הקליניים
 
תאור מקצוע הקרימינולוגיה הקלינית- הגדרה:
 
אבחון, הערכת מסוכנות, טיפול ושיקום של אנשים בעלי הפרעות נפשיות והתנהגותיות, הקשורות לעבריינות ולהתנהגויות המתאפיינות באלימות, התמכרות וסטיות מיניות, וכן במשפחותיהם ובקורבנותיהם.
 
דרישות לקבלת הכרת מעמד כקרימינולוג קליני:
 
  1. השכלה- בעל השכלה בקרימינולוגיה קלינית הוא אחד מאלה:
    • בעל תואר מוסמך בקרימינולוגיה קלינית או תואר גבוה ממנו שניתן ממוסד מוכר על ידי המל"ג במדינת ישראל.
    • בעל תואר מוסמך בקרימינולוגיה קלינית הניתן בחו"ל ומוכר בישראל, על ידי משרד הבריאות כשווה ערך לתואר כאמור בסעיף הקודם.
  2. התמחות-
    • תקופה של 12 חדשים הכלולה בתכנית לימודים מוכרת, בהדרכת קרימינולוג קליני בעל ותק במקום העבודה ובתנאים שקבע שר הבריאות.
    • בעל השכלה מחו"ל (ראה סעיף 1) שעבד ברישיון בצורה עצמאית במדינת חוץ בקרימינולוגיה קלינית, בתחום לימודיו, במשך שנה לפחות.
 
 
ייחוד פעילותם של הקרימינולוגים הקליניים במב"ן - הערכת מסוכנות וטיפול בעברייני מין:
 
הקרימינולוגים הקליניים מוכרים כמומחים בתחום הערכת המסוכנות והטיפול בעברייני מין. מומחיותם בהערכת המסוכנות אף קיבלה תוקף בפסיקת בית המשפט העליון (עיין למשל עע"א 6481/01, סולימאן אל עביד נגד שב"ס, רע"ב 684/05, פלוני נגד משטרת ישראל). הערכות המסוכנות שמבצעים הקרימינולוגים הקליניים מבוססות על גוף ידע רחב הכולל ניסיון קליני רב שנים וספרות היוצאת לאור בכתבי עת קרימינולוגים בעולם. הערכת המסוכנות והטיפול בתחום עבריינות המין, כפי שבאה לידי ביטוי בספרות, מושתת על גורמים קרימינוגניים, אקטוארים ודינאמיים, לצד אבחון אישיותי-קליני, ואבחון של סטיות מיניות. 
 
הקרימינולוגים הקליניים במב"ן עוסקים, בעיקר, בהערכת מסוכנות של עברייני מין במסגרת שב"ס. ע"פ חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין – 2006 (תשס"ו): כל עבריין מין שמשתחרר מבית הסוהר לאחר ריצוי מאסרו המלא, חייב בקבלת חוות דעת של מעריך מסוכנות מוסמך לצורך קביעת תוכנית פיקוח לאחר שחרורו. הנ"ל נכון גם לגבי אסירים לפני חופשות וטרם ועדת השחרורים. בנוסף ניתנות הערכות מסוכנות, שהינן חוות דעת הכתובות כמסמך משפטי, גם בעתירות שמגישים עברייני מין בעניינם.
 
הקרימינולוגים הקליניים מבצעים הערכות מסוכנות בכל בתי הכלא השייכים לשירות בתי הסוהר: בתי הסוהר "אשל", "אוהלי קידר", "דקל", "נפחא" ו"רמון", בדרום הארץ; "איילון", "מג"ן", "מעשיהו", "גבעון", "נווה תרצה", "מעצר ניצן", במרכז; "אופק", "רימונים" ו"הדרים" בשרון; "שיטה", "גלבוע", "חרמון" ו"צלמון" בצפון. 
 
בצד הערכות המסוכנות שניתנות במסגרת עבודתם כעובדי מדינה במשרד הבריאות, מבצעים הקרימינולוגים הקליניים הערכות מסוכנות גם עבור משרד הרווחה, בהיותם מוכרים כמומחים בתחום זה.
 
בנוסף להערכות המסוכנות ומתוקף כך שמקצוע הקרימינולוגיה הקלינית הוא גם מקצוע טיפולי בתחום בריאות הנפש, מנחים הקרימינולוגים הקליניים קבוצות טיפוליות ייעודיות לעברייני מין בשיטה קוגניטיבית התנהגותית, relapse prevention. לציין, כי הקרימינולוגים הקליניים במב"ן אף מכשירים עובדים סוציאליים של שירות בתי הסוהר בטיפול קבוצתי ייעודי לעברייני מין מתוקף אמנה לשיתוף פעולה שנחתמה בין שב"ס למב"ן.
 
 
במחלקות האישפוזיות במב"ן, שהן מחלקות פורנזיות, עוסקים הקרימינולוגים הקליניים בכתיבת חוות דעת מדיקולגאליות לבתי משפט ומשמשים כמטפלים וכ- case management למאושפזים בהן.
 
פעילות נוספת של הקרימינולוגים הקליניים מחוץ למב"ן:
 
אקדמיה:
הסקטור הקרימינולוגי במב"ן מסונף למחלקה לקרימינולוגיה קלינית באוניברסיטת בר-אילן ועובד איתה בשיתוף פעולה מלא בתחום הכשרת סטודנטים לקרימינולוגיה קלינית וללימודי תעודה בתחום הערכת המסוכנות המינית ופרופילאות. כל שנה אקדמית מוכשרים במב"ן סטודנטים לקרימינולוגיה קלינית בשנה א', במסגרת של פרקטיקום קבוצתי ובמקביל, מוכשרים ומודרכים סטודנטים של שנה ב' במסגרת של פרקטיקום פרטני במחלקה הסגורה ובמחלקה הפתוחה.
קרימינולוגים קליניים ממב"ן משמשים כמרצים בקורסים להערכת סיכון בלימודי תואר שני במגמה לקרימינולוגיה קלינית בבר אילן; מרצים בקורס להערכת מסוכנות לעברייני מין ובקורס פסיכופתיה בלימודי תעודה למטפלים ולמעריכי מסוכנות מינית בבר אילן; מרצים בקורס תיאוריות אישיות ובקורס "הפסיכופתולוגיה בראי התוקפנות" בלימודי תעודה לפרופילאות באוניברסיטת בר אילן.
הקרימינולוגים הקליניים ממב"ן מקושרים, כמרצים, גם עם "המרכז האוניברסיטאי יהודה ושומרון".
 
טיפול בעברייני מין:
קרימינולוגים קליניים ממב"ן מנחים קבוצות לנערים שתקפו מינית, מטעם המרכז לטיפול בילדים תוקפים מינית של עמותת "עלם", בניהולה של ד"ר טליה אתגר. הטיפול מיועד לנערים אשר תקפו מינית (הקורבנות - ילדים או נערים בני משפחה ושאינם בני משפחה) ומותנה בפיקוח קצינת מבחן לנוער. הטיפול נמשך כשנה וחצי ונעשה באוריינטציה פסיכו – חינוכית על פי מודל שהובא מארה"ב.
 
טיפול משפחתי וזוגי:
קרימינולוגים קליניים ממב"ן השתלמו והוסמכו לטיפול משפחתי וזוגי במסגרת בית הספר לפסיכותרפיה- מכון מגיד- האוניברסיטה העברית בירושלים, והם עובדים במסגרות ציבוריות שונות כמטפלים בתחום זה. בנוסף, ניתן על ידם טיפול זוגי לעברייני מין ובנות זוגם, במב"ן, כהשלמה לטיפול הייעודי לעברייני מין.
 
פרסומים מדעיים:
 
קרימינולוגים קליניים מעורבים במחקר ובפרסום מדעי וחלקם היו שותפים בכתיבת מאמרים מדעיים שפורסמו בכתבי עת מדעיים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ריפוי בעיסוק ריפוי בעיסוק
בית מרקחת בית מרקחת
מיון מיון
בית ספר דקלים בית ספר דקלים
קרמינולוגים קרמינולוגים
עובדים סוציאלים עובדים סוציאלים
מרכז ייעוץ תמיכה שיקום הוסטלים
פסיכולוגים פסיכולוגים
מרכז התמחות מרכז התמחות
בניית אתרים בקוד פתוח
בנית אתרים
צור קשר  |  תקנון  |  אודות  |  דף הבית  |  קישורים  |  חדשות  |  ארועים  |  מאמרים